תוֹכנָה

DXonJet Printer Ltd פיתחה באופן עצמאי את תוכנת המחשב המארחת כדי לשלוט בעבודת מדפסת הקיר. הודות ללוח האם והתוכנית שלנו בפיתוח עצמי, לתוכנה זו יש הרבה פונקציות מצוינות.